Κιουρί@

Ποι@ είμαστε

H ομάδα Κιουρί@ αποτελεί μία αυτόνομη φεμινιστική συλλογικότητα που συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας το ρεύμα του ριζοσπαστικού φεμινισμού τασσόμαστε ενάντια στην έμφυλη κοινωνική και θεσμική καταπίεση και αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη της πατριαρχίας, του σεξισμού και των μορφών βίας που επιφέρουν. Βιώνοντας τον σεξισμό, άλλοτε φανερά και άλλοτε άδηλα, σε κάθε τομέα της ζωής μας (διαπροσωπικές σχέσεις, εργασία, πολιτική, τέχνη) η συλλογικότητά μας προέκυψε αρχικά ως ανάγκη να τον αντιμετωπίσουμε αλλά και ως συνειδητοποίηση ότι στα συλλογικά προβλήματα αρμόζουν συλλογικοί αγώνες.

Στην Κιουρί@ επιδιώκουμε την αυτομόρφωσή μας, κόντρα σε λογικές αυθεντίας, μέσα από μελέτη, συζήτηση και θεωρητικές προσεγγίσεις των κυμάτων του φεμινισμού, των λεσβιακών, γκέι και κουήρ θεωριών, των ζητημάτων φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε πως ο φεμινισμός για να μπορέσει να έχει αντίκτυπο πρέπει πρώτα απ’ όλα να ανάγεται σε καθημερινή πρακτική και πολιτική. Στόχος μας είναι να προβαίνουμε σε κινήσεις διεκδικήσεων και ανάδειξης των έμφυλων διακρίσεων, καθώς και η διεύρυνση και σύνδεση της ομάδας με τους κοινωνικούς μας χώρους μέσω εξωστρεφών δράσεων.

Συμμετέχοντας στη συλλογικότητα Κιουρί@ προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις σύγχρονες εκφάνσεις του σεξισμού, να αποβάλλουμε τα κατάλοιπα στερεοτύπων που και εμείς οι ίδι@ κουβαλάμε, ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε για την εξάλειψή τους. Παλεύουμε για ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, κόντρα στην ομοφοβία και τρανσοφοβία. Θεωρούμε πως η σύνδεση του κοινωνικού με το πολιτικό και των έμφυλων, φυλετικών και ταξικών καταπιέσεων δεν μπορεί παρά να μας ωθεί σε διαθεματικούς αγώνες, ενώνοντας τη φεμινιστική μας δράση με τα ευρύτερα κινήματα.

Επικοινωνία: https://www.facebook.com/kiouriatsaloniki/