μαθήματα / education

At Steki you can find free lessons by Ektos Taksis Education Collective – read more about the group here.

Anyone can teach, take part in our activities and contribute in every way, whether you have some background in education or not.

Lessons taught are:

  • Greek for adults
  • Foreign languages (please ask us for what languages are being taught this year because this changes depending on availability of volunteers)
  • Supportive teaching for students of high school

Teachers at Steki don’t get paid and their contribution is not an act of charity and pity for the unfortunate but a political stance of solidarity to those who experience exclusion from a state and a system that marginalises, categorizes and in the end exterminates people.

Call at: 697-574-3711   &   694-524-7282
facebook page


Ελεύθερα και δωρεάν μαθήματα από την ομάδα μαθημάτων “Εκτός Τάξης” – διαβάστε περισσότερα για την ομάδα εδώ. Μπορεί να διδάξει, να συμμετέχει και να συνεισφέρει όποιος/α ενδιαφέρεται, εργαζόμενοι, απόφοιτοι, φοιτητές, είτε έχετε σχέση με την εκπαίδευση είτε όχι.

  • Ελληνικά για ενήλικες
  • Ξένες Γλώσσες (ρωτήστε μας για τις προσφερόμενες ξένες γλώσσες καθώς κάθε χρονιά αυτές εξαρτώνται από διαθεσιμότητες δασκάλων)
  • Υποστηρικτική διδασκαλία σε μαθητές/τριες Γυμνασίου / Λυκείου (φιλολογικά και θετικών επιστημών)
  • Υποστηρικτική Διδασκαλία σε μαθητές /τριες Δημοτικού στον Ξενώνα Μεταναστών και Προσφύγων

τηλέφωνα επικοινωνίας: 697-574-3711   &   694-524-7282
facebook: Ομάδα Μαθημάτων Εκτός Τάξης

“Οι δραστηριότητες της ομάδας δε αποτελούν ένα ακόμα έργο φιλανθρωπίας και “επαγγελματικού” εθελοντισμού αλλά μια πολιτική στάση. Αυτής της αλληλεγγύης και της υποστήριξης όσων βιώνουν αποκλεισμούς. Ενάντια σε ένα κράτος και σύστημα που περιθωριοποιεί, κατηγοριοποιεί και εξοντώνει τους ανθρώπους”.


Kurse

Kostenlose Unterrichtskurse werden vom Ζentrum und der Gruppe ‚ektos taksis‘ angeboten. Mehr Informationen findet ihr hier.

Jede(r) kann dazu beisteuern oder unterrichten, ob relevant mit dem Bildungsprozess oder nicht.

Kursangebot:

  • Griechisch für Erwachsene
  • Fremdsprachen (bitte fragt, welche Sprachen jedes Jahr angeboten werden, denn dies ist immer von der Verfügbarkeit der Freiwilligen abhängig)
  • Nachhilfeunterricht für Gymnasium und Oberstufe

Die Tätigkeiten der Gruppe sind kein weiterer Akt der Wohltätigkeit und des ‚professionellen‘ Freiwilligendienstes, sondern eine politische Haltung – die der Solidarität und Verteidigung aller, die Ausgrenzung erleben. Gegen einen Staat und ein System, in dem Menschen ausgegrenzt, kategorisiert und zum Sterben verurteilt werden.

Kontakt-Telefonnummern: (+30) 697-574-3711   &   (+30) 694-524-7282

Facebook- Seite: Ομάδα Μαθημάτων Εκτός Τάξης