“Πώς να πεθάνουμε το μάθαμε καλά απ’ των σχολειών… τις γιορτές”: Αποδομώντας τις σχολικές εθνικές γιορτές

Κύκλος εργαστηρίων της δικτύωσης εγχειρημάτων ελεύθερων μαθημάτων και αλληλέγγυας εκπαίδευσης: 3η συνάντηση.

“Πώς να πεθάνουμε το μάθαμε καλά απ’ των σχολειών τις γιορτές”: Αποδομώντας τις σχολικές εθνικές γιορτές.

“Η καθιέρωση των σχολικών γιορτών κατά τις ημέρες των εθνικών επετείων εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής παιδαγωγικής, όπως διαμορφώθηκε κατά τον 19ο αιώνα, για να συνοδεύσει την ανάπτυξη των σύγχρονων εθνικών κρατών. Η δημιουργία εθνικιστικών αισθημάτων στους μαθητές, μέσα από μια σειρά δρώμενων σαν αυτά που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των σχολικών εορτασμών [που θα δούμε πιο συγκεκριμένα παρακάτω], θα μπορούσε να συμβάλλει, όπως διέκριναν κάποιοι παιδαγωγοί, στη διαμόρφωση εκείνου του χαρακτήρα των πολιτών που είναι ο καταλληλότερος για την εξουσιαστική δομή του εθνικού κράτους. Πρόκειται για τον ανθρωπολογικό τύπο του πατριώτη-εθνικιστή που αντιλαμβάνεται την εθνική του ταυτότητα ως το κεντρικό στοιχείο του εαυτού του (παραμερίζοντας άλλα στοιχεία όπως η τάξη ή το φύλο για παράδειγμα), αυτού που είναι έτοιμος για αυτοθυσία υπέρ της πατρίδας του.”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 20:00 στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας. Το σχολείο βρίσκεται στην περιοχή Ευζώνων, Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου γωνία.

Λεωφορεία:
από ανατολικά: 3, 5, 6, 33, 39, 8 (στάση Ευζώνων επί της Βασιλέως Γεωργίου)
7, 10, 11, 31, 58 (στάση Ευζώνων επί της Λεωφ. Στρατού)
από δυτικά: 5, 6, 33, 8 (στάση Ευζώνων επί της Λεωφ. Νίκης)
3, 7, 10, 11, 31, 39, 58 (στάση Ευζώνων επί της Λεωφ. Στρατού)

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν οι συλλογικότητες της δικτύωσης, δηλαδή οι:
ΌμΜΙΚΡΟ (ομάδα μαθημάτων Μικρόπολις)
Σχολείο Αλληλεγγύης “Οδυσσέας”
– Εκτός Τάξης (ομάδα μαθημάτων Κοινωνικού Κέντρου / Στεκιού Μεταναστών
Κύκλος Αυτομόρφωσης για τη Μάθηση και την Ελευθερία (ΕΚΧ Σχολείο)

και οι Kaius Sparilus (ομάδα για την άρνηση στράτευσης στη Θεσσαλονίκη)