Συνελεύσεις Μεταναστ[ρι]ών Δικτύου Φιλοξενίας Room 39

αυτήν την Κυριακή και κάθε δύο Κυριακές θα πραγματοποιείται συνέλευσή μεταναστ[ρι]ών του δικτύου φιλοξενίας & υποστήριξης της room και όχι μόνο!

στις 19:00 σε κάποια αίθουσα του 1ου.