επικοινωνία / contact us

Ο καλύτερος και πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας είναι να έρθετε στην ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Στεκιού κάθε Δευτέρα γύρω στις 21:00 ή να περάσετε από το Στέκι κάθε μέρα μετά τις 19:00.

Διαφορετικά επικοινωνήστε μαζί μας στο facebook του Στεκιού ή στείλτε μας email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μας πάρει αρκετό χρόνο να απαντήσουμε στο email!

Λάβετε υπόψη ότι το στέκι είναι ένας πολιτικός / κοινωνικός χώρος που στεγάζει πολλές ανεξάρτητες συλλογικότητες και κινήματα και ότι για συγκεκριμένα θέματα θα ήταν καλύτερο να επικοινωνήσετε με τις συλλογικότητες αυτές απευθείας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στις ξεχωριστές σελίδες της κάθε συλλογικότητας (δείτε το sidebar στα αριστερά).


The best way to come in contact with us is to come by the open managing assembly of Steki every Monday around 21:00 or come by Steki every day after 19:00.

Otherwise contact us at facebook or send us an email using the form below.

Please note: it might take us some time to answer the email!

Please also note: Steki Metanaston is a multifunctional political and social space, home to many independent collectives, and for specific issues it might be best to contact these groups directly using the contact details found in the relevant page of each group (look at the sidebar on your left).


Kontakt: Der einfachste Weg, uns zu kontaktieren, ist zum offenen Orga-Plenum des Zentrums montags um 21:00 Uhr zu kommen. Außerdem könnt ihr auch täglich nach 19:00 bei uns vorbeischauen.

Weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es über unsere Facebook-Seite oder per E-mail über folgendes Kontaktformular:

Bitte beachtet, dass eine Antwort etwas Zeit in Anspruch nehmen kann!

Bitte beachtet auch, dass das Zentrum aus verschiedenen Kollektiven besteht und dass es besser ist, direkt mit dem entsprechenden Kollektiv in Kontakt zu treten. Kontaktdaten sind auf der Seite der jeweiligen Gruppe zu finden (siehe Sidebar links).