κουζίνα αλληλεγγύης / solidarity kitchen / مطبخ التضامن

Ενάντια στη βία της ανεργίας και της πείνας, μαγειρεύουμε και τρώμε συλλογικά!

Η κουζίνα αλληλεγγύης είναι μια συλλογική κινηματική απάντηση στο θέμα της σίτισης. Μαγειρεύουμε και τρώμε συντροφικά, αποφασίζουμε συλλογικά ντόπιοι και μετανάστες, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 14:00 έως τις 16:00 στο Κοινωνικό Κέντρο – Στέκι Μεταναστών. Δε μας αρκεί να ξεγελάσουμε την πείνα μας, θέλουμε να υπερασπιστούμε την ανθρωπιά και την ελευθερία μας!

Η κουζίνα για να συνεχίσει να μαγειρεύει χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, ο καθένας μπορεί να βοηθήσει στο μαγείρεμα το οποίο αρχίζει από το πρωί και να προσφέρει υλικά.

Διαβάστε περισσότερα για την συλλογικότητα εδώ. 


Against the violence of unemployment and hunger we cook and eat collectively!

Solidarity Kitchen at Steki is a collective political movement dealing with the issue of feeding. Every Saturday and Sunday from 14.00 to 16.00 at Steki we cook, we eat and we decide collectively, locals and immigrants together.

It’s not enough for us to satisfy our hunger for a short time, we want to defend our humanity and our freedom!

In order for the Kitchen to continue to cook it needs all the support we can give; everyone can help in the cooking which starts from the morning and to offer the materials for it.

Read more for the collective here. 


مطبخ التضامن
نطبخ و نآكل اجتماعياً، ضد عنف البطالة و الجوع.
مطبخ التضامن يكون الجواب الاجتماعي الحركي على موضوع التغذية. نطبخ و نآكل سوى و نقرر بشكل جماعي السكان المحليين و المهاجرين، كل سبت و أحد من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة مساءً في المركز الاجتماعي- مقر المهاجرين. لا يكفي لنا خداع جوعنا، نحن نريد أن ندافع عو انسانيتنا و حريتنا!
ليتم ابظبخ باستمرار يجب الدعم من الجميع، يمكن لكل شخص أن يساعد في الطبخ الذي يبدأ من الصبح و يقدم المواد.

للمزيد عن المجموعة أقرأ هنا


Gegen die Gewalt von Arbeitslosigkeit und Hunger kochen wir und essen gemeinschaftlich!

Die Soliküche ist eine gemeinschaftliche Reaktion auf das Thema Verpflegung. Wir – Einheimische und MigrantInnen – kochen, essen und entscheiden zusammen, jeden Samstag und Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr im ‚Steki‘. Es reicht uns nicht, unseren Hunger auszutricksen, wir wollen unsere Humanität und Freiheit verteidigen!

Damit die Küche weiterhin existieren kann, benötigen wir die Unterstützung von allen. Jede(r) kann beim Kochen, das morgens schon beginnt, helfen und Zutaten bereitstellen.

Hier über die Soliküche weiterlesen.