ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/JOURNÉE D’ INFORMATION/INFORMATION DAY

Η Ομάδα Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Mεταναστών διοργανώνει:

– Εκδήλωση ενημέρωσης για τις αλλαγές στη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Le groupe Juridique pour la Protection dew Droits des Immigrants et Réfugiés organise:
– Journée d’ information sur les changements aux cartes de séjour pour des raisons exceptionelles

The Legal Team for the Protection of the Rights of Immigrants and Refuges organizes:
– Information day on the recent changes in granting residence permits for exceptional reasons

Πέμπτη/ Jeudi / Thursday

19.11.2015       19:00

@Social Center – Immigrants Place / Ermou 23, Thessaloniki

 

fb event: https://www.facebook.com/events/1683628168583355/

 

12246864_738967172914583_268249053765489293_n