Παρ 23.03 | Κουβέντα για την Υγεία & το φάρμακο

Με αφορμή την υπόθεση Novartis, αλλά πέρα από τη σκανδαλολογία,  κουβεντιάζουμε για τις δημόσιες πολιτικές για την υγεία, τη διαχρονική εξέλιξη στις πολιτικές τιμολόγησης του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας, τις πολλαπλές παραμέτρους για τη διαμόρφωση των τιμών, τη διείσδυση του ιδιωτικού τομέα και την αποκλειστικότητα του σε τομείς όπως η αποκατάσταση.

 

Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα