Κυρ. 03.03 | Iuventa #searescue – Προβολή & Συζήτηση

— for English description see below —

Η ισχύουσα πολιτική (στρατιωτικοποίηση, επαναπροωθήσεις, συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας κοκ) στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από την μία αναγκάζει τους πρόσφυγες να επιλέγουν όλο και περισσότερο επικίνδυνους δρόμους και από την άλλη επιτρέπει στα κράτη να ποινικοποιούν την θαλάσσια διάσωση και την αλληλεγγύη. Η κυνική μετακίνηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στη Τουρκία και βαθιά μέσα στην αφρικανική ήπειρο, έχει δημιουργήσει μία δυστοπική καθημερινότητα για τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς υπό διωγμό και απειλή. Απέναντι σε αυτή τη πραγματικότητα, ενισχύουμε τις κινηματικές προσπάθειες και διεκδίκησεις σε όλη την Ευρώπη, απαιτώντας ασφαλείς και νομίμους οδούς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής συμμετοχής. Η αποποινικοποίηση των θαλάσσιων διασώσεων είναι ένα απαραίτητο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να αγωνιστούμε για αυτήν.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Το ντοκιμαντέρ Iuventa αναφέρεται στα γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή μιας ομάδας νέων Ευρωπαίων που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στο πρόγραμμα Jugend Rettet·από το πρώτο ταξίδι του διασωστικού πλοίου Iuventa στη Μεσόγειο μέχρι τις βαριές κατηγορίες εναντιον τους για διακίνηση, που οδήγησαν στην κατάσχεση του σκάφους ένα χρόνο αργότερα.

Μέσα από μια εκστρατεία συλλογής χρημάτων (crowdfunding) μια ομάδα νέων αγοράζει ένα σκάφος, το Iuventa, και τον Ιούλιο του 2016 ξεκινά ένα πρόγραμμα διάσωσης στη Μεσόγειο. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη ζωή των πρωταγωνιστών στην πρώτη αποστολή του σκάφους και στα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια· όταν το ουτοπικό και ανθρωπιστικό τους όνειρo συγκρούστηκε με την πραγματικότητα.

Μετά από ένα χρόνο και ενώ είχαν διασώσει περισσότερους από 14.000 άνθρωπους, οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν το πλοίο στη Λαμπεντούζα και το πλήρωμα του σκάφους βρίσκεται ακόμα υπό δικαστική διερεύνηση.

Η αφήγηση επικεντρώνεται στο πρώτο ταξίδι του πλοίου στη θάλασσα: αναχωρώντας από τη Μάλτα, επιστρέφει στη Βαλλέτα μετά από 15 ημέρες στη θάλασσα, αφού διέσωσε περισσότερους από 2.000 πρόσφυγες.

Μετά την εμπειρία της πρώτης αποστολής η ταινία μας μεταφέρει στο Βερολίνο και στην Ιταλία το χειμώνα που ακολούθησε, όπου παρακολουθούμε τους πρωταγωνιστές να συζητούν το μέλλον του Jugend Rettet.

Το ντοκιμαντέρ, αναδεικνύει πως η εμπειρία του Iuventa καθόρισε και άλλαξε τη ζωή όσων συμμετείχαν σε αυτό: όχι μόνο λόγω της νεαρής τους ηλικίας αλλά κυρίως γιατί ζώντας στην πρώτη γραμμή της φρίκης και του θανάτου, απέκτησαν μια διαφορετική εμπειρία για την πολυπλοκότητα και τους συσχετισμούς των κοινωνικο-πολιτικών προβλημάτων, που τους έκαναν να αναθεωρήσουν πολλά από όσα αρχικά πίστευαν.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους:
Dariush Beigui, καπετάνιος IUVENTA
Hendrik Simon, μέλος του πληρώματος

Δείτε το τρέιλερ του Iuventa (σκηνοθεσία Michele Cinque): https://www.youtube.com/watch?v=YybH6EjkepI

— English —

The current policy (militarization, deportation, EU-Turkey agreement and so on) at the EU’s external borders forces refugees to choose increasingly dangerous roads and allows states to criminalize sea rescue and solidarity. The cynical movement of the EU’s external borders to Turkey and deep within the African continent has created a dystopian everyday life for refugees who are constantly under persecution and threat. Faced with this reality, we are strengthening the movement efforts and demands throughout Europe, demanding safe legitimate paths and decent living conditions with social participation for the refugees. Decriminalization of sea rescue is a necessary step in this direction and we must fight for it.

The documentary film Iuventa relates the events of a crucial year in the lives of a group of young Europeans all involved in different ways in the Jugend Rettet solidarity project, starting from the first voyage of the Iuventa ship in the Mediterranean Sea to the heavy accusations that led to the seizure of the boat more than a year later.

Through a crowdfunding campaign, a group of young people buys a boat, Iuventa, and in July 2016 begins a rescue program in the Mediterranean. The documentary follows the lives of the protagonists in the first mission of the boat and in what followed; when their utopian and humanitarian dreams collided with reality.

The narration starts with the ship’s first trip out to sea: setting sail from Malta, she comes back to La Valletta after 15 days offshore, having saved the lives of over 2,000 people.

After the first mission the film takes us to Berlin and in Italy in the months following the first voyage, through the winter time when the future of the Jugend Rettet is discussed.

The films shows that the experience of Iuventa determined and changed the lives of those who participated in it: not only because of their young age but mainly through living in the forefront of horror and death, gaining a different experience for the complexity and correlation of socio-political problems, which made them revise much of what they originally believed.

The screening will be followed by a discussion with:
Dariush Beigui, Captain of Iuventa
Hendrik Simon, crew member

See the Trailer of Iuventa (Directed by Michele Cinque):
https://www.youtube.com/watch?v=YybH6EjkepI